Al onze prijzen zijn inclusief 21% btw.


Wij verzenden dagelijks*. Levering gebeurt door Bpost. Tenzij anders besproken. *Doch is het mogelijk dat dit niet lukt door zat-, zon-en feestdagen, uitputting stock, werktijden Bpost, overmacht, stakingen, uitblijven van de betaling,...Deze is dus louter ten titel van inlichtingen en kan ons in geen geval ten laste gelegd worden. Zaden worden op de post gedaan. Planten enkel van maandag tot en met donderdag.

Bestellingen onder €15,00 worden verzonden als gewone brievenpost en is op risico van de bestemmeling.


Behoudens protest bij aangetekend schrijven, zijnde gedetailleerd en gemotiveerd, binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de goederen, wordt deze geacht door de klant aanvaard te zijn.


Beding van eigendomsvoorbehoud: De verkoper-leverancier behoudt zich de volle eigendom van alle door hem geleverde materialen en goederen tot op het ogenblik van de laatste en gehele betaling.


Al onze rekeningen zijn contant betaalbaar. In geval van niet-betaling binnen de 10dagen loopt automatisch, zonder ingebrekestelling, een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 12%/jaar op het totale factuurbedrag met een minimum van €50,00 ten titel van conventioneel strafbeding, als forfaitaire schadevergoeding wegens buiten gerechtelijke kost en zal de bestelling geannuleerd worden.


In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van Dendermonde bevoegd.
Mocht de Rechtbank één van onze voorwaarden onwettig verklaren, vervallen alle andere voorwaarden NIET.


Kiemen en groei van planten en zaden wordt niet gegarandeerd tenzij anders overeengekomen door de klant.


Het annuleren door de klant geeft ons recht op een schadevergoeding van 30% op het totaalbedrag van de bestelling.


Andersluidende voorwaarden door de klant worden niet aanvaard.
Zaden en planten is louter een benaming.


Consumenten die via het internet kopen, worden extra beschermd door de wet die de verkoop of afstand.
De levering bij een online aankoop moet binnen dertig dagen na de bestelling gebeuren. Er kan met de klant een andere termijn overeengekomen worden, maar die moet dan duidelijk vermeld worden en bevestigd door de klant en ons. Dreigt de afgesproken termijn overschreden te worden, bijvoorbeeld omdat een leverancier tekortschiet, dan wordt de klant tijdig verwittigt. Er kan dan een nieuwe leveringstermijn voorgesteld worden, maar de klant kan ook zijn bestelling annuleren.
Herroepingsrecht door de consument is beperkt van toepassing. Daar wij goederen (planten) verkopen met een beperkte houdbaarheid is geen herroepingsrecht mogelijk. Op zaden en andere geldt 14 dagen na ontvangst.


U heeft de gelegenheid om het product te inspecteren. Daarbij is het van belang dat u zorgvuldig met de zaak omgaat. U bent aansprakelijk voor waardevermindering als uw behandeling daarvan verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking vast te stellen. Het uitgangspunt daarbij is dat u de zaak op dezelfde manier mag hanteren en inspecteren als u dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
De kosten die gemaakt dienen te worden voor het terugzenden naar ons komen geheel voor uw rekening, tenzij gezien de aard van de klacht, anders is overeengekomen. U dient de geretourneerde artikelen ten alle tijde voldoende te frankeren! Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet in ontvangst genomen en derhalve niet gecrediteerd. Retourzending geschieden op eigen risico. Wij raden dan ook aan de retourzending via aangetekende verzending te laten plaatsvinden. Het bedrag zal uiterlijk binnen de 30 dagen gecrediteerd worden op de rekening van de klant.


Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met onze voorwaarden en geeft hij nota deze gelezen en goedgekeurd te hebben.


Op alles wat wij aanbieden, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


Zaden en planten met website zaadje.be en zijn verscheidene subdomeinen wordt uitgebaat door:

Zaden en planten, onderdeel van Veronica tuinen
Brusselsesteenweg 216
9280 Lebbeke
Btw:Be0885.568.626.