Levering is gratis vanaf € 20,00! Voor bestellingen minder dan € 20,00 rekenen wij € 2,50 verzendingskosten aan. Wij verzenden dagelijks via Bpost, tenzij anders besproken. Doch is het mogelijk dat dit niet lukt in het weekend, op feest- en brugdagen, uitputting stock, werktijden Bpost, overmacht, uitblijven van de betaling,...Deze is dus louter ten titel van inlichtingen en kan ons in geen geval ten laste gelegd worden. Bestellingen van minder dan € 15,00 worden per gewone briefpost verstuurd en is op risico van de bestemmeling. Boven dit bedrag wordt er met een track and trace nummer gewerkt.

Behoudens protest bij aangetekend schrijven, zijnde gedetailleerd en gemotiveerd, binnen de 5 werkdagen, na ontvangst van de goederen, wordt deze geacht door de klant aanvaard te zijn.


Consumenten die via het internet kopen, worden extra beschermd door de wet die de verkoop of afstand.
De levering bij een onlineaankoop moet binnen dertig dagen na de bestelling gebeuren. Er kan met de klant een andere termijn overeengekomen worden, maar die moet dan duidelijk vermeld worden en bevestigd door de klant en ons.. Dreigt de afgesproken termijn overschreden te worden, bijvoorbeeld omdat een leverancier tekortschiet, dan wordt de klant tijdig verwittigt. Er kan dan een nieuwe leveringstermijn voorgesteld worden, maar de klant kan ook zijn bestelling annuleren.
Herroepingsrecht door de consument is niet van toepassing op onze goederen met een beperkte houdbaarheid, zijnde onze planten. Op alle andere goederen geldt 14 dagen onder volgende voorwaarden:

U heeft de gelegenheid om het product te inspecteren. Daarbij is het van belang dat u zorgvuldig met de zaak omgaat. U bent aansprakelijk voor waardevermindering als uw behandeling daarvan verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking vast te stellen. Het uitgangspunt daarbij is dat u de zaak op dezelfde manier mag hanteren en inspecteren als u dat in een winkel zou mogen doen.


De kosten van het verzenden van de retouren naar ons komen geheel voor uw rekening, tenzij gezien de aard van de klacht, anders is overeengekomen. U dient de geretourneerde artikelen ten alle tijde voldoende te frankeren! Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet in ontvangst genomen en derhalve niet gecrediteerd. Retourzending geschieden op eigen risico. Wij raden dan ook aan de retourzending via aangetekende verzending te laten plaatsvinden. Het bedrag zal uiterlijk binnen de 30 dagen gecrediteerd worden dmv een cadeaucheque.


Zaden en planten
Brusselsesteenweg 216
9280 Lebbeke
Btw:Be0885.568.626